Кабінет психопатологічної евтаназіології (euthanasepam) wrote,
Кабінет психопатологічної евтаназіології
euthanasepam

До читання: Юрій Шевельов, «Історична фонологія української мови»

 

Юрій Шевельов. Історична фонологія української мови.

Переклад з англійського видання Сергія Вакуленка та Андрія Даниленка (Shevelov G.Y. A Historical Phonology of the Ukrainian Language. Heidelberg, 1979).

Видано у Харкові видавництвом «Акта» у 2002 році.


Анотація:

Відома праця з українського мовознавства. У книзі розглядається фонологічний розвиток української мови як послідовність звукозмін від самих її початків як діалектної групи у складі праслов'янської мови і аж до нашого часу. Книга вперше побачила світ у 1979 англійською мовою і є продовженням «Передісторії праслов'янської мови» (1964) того ж автора.


Зміст книги є на цій сторінці: litopys.org.ua/shevelov/shev.htm. Я його відтворюю тут, аби ви мали уявлення про її структуру.


Януш Ріґер. Упровідне слово (pdf)

Сергій Вакуленко. Три сторінці про переклад (pdf)

Зміст

Передмова (pdf)

Скорочення

Завваги щодо звукової вартості деяких літер і позначок

1. Вступні завваги

2. Праслов’янська система фонем перед початком формування української мови

3. Особливості протоукраїнських діалектів з погляду праслов’янських палаталізаційних процесів

4. Скупчення приголосних у протоукраїнських діалектах

5. Диференціація довгих і коротких голосних

6. Метатеза плинних і повноголос

7. Перебудова просодичної системи

8. Деназалізація носових голосних

9. Континуанти праслов’янських ě (еǎ) та ĭ (> ь) після j у середині слова та після середньопіднебінних

10. Утрата j на початку слова перед огубленими голосними та її наслідки

11. М’якість приголосних перед голосними переднього ряду та її еволюція; ствердіння l’ і n’

12. Ствердіння r’

13. Потрактування ě

14. Перехід (І) від протоукраїнської до давньоукраїнської доби

15. Палаталізація велярних перед y

16. Занепад єрів

17. Еволюція у, і, ъ та ь в позиції поряд із j

18. Еволюція єрів перед сонантом між двома приголосними (сполуки CъSC, CьSC)

19. Наслідки занепаду єрів: чергування v : u

20. Наслідки занепаду єрів: так званий "новий ять"

21. Наслідки занепаду єрів: потрактування о у складах перед слабким єром

22. Наслідки занепаду єрів: потрактування e у складах, за якими йшов слабкий ъ

23. Наслідки занепаду єрів: правила групування приголосних

24. Наслідки занепаду єрів: перехід е в а у звукосполуці ije ~ ьje

25. Спірантизація g

26. Ствердіння губних у позиції перед приголосним та наприкінці слова

27. Потрактування складів із двома верхів’ями звучності

28. Злиття і та у

29. Перехід (II) від давньоукраїнської до ранньосередньоукраїнської доби

30. Огублення l

31. Злиття і та у — частина друга

32. Просунення вперед е· з перетворенням його на і

33. Потрактування и2 та ’ú

34. Протетичні приголосні

35. Упорядкування складобудови: склади з двома верхів’ями звучності

36. Нові закономірності у скупченнях приголосних (середньоукраїнська доба та стислий огляд подальших процесів)

37. Асиміляція у скупченнях приголосний +j (нове подвоєння)

38. Ствердіння губних перед голосними

39. Асиміляція голосних у суміжних складах: о (е) та а

40. Потрактування ненаголошених голосних середнього піднесення: е, у та о

41. Діалектний переголос а > е

42. Ствердіння середньопіднебінних

43. Перехід (III) від ранньосередньоукраїнської до середньоукраїнської доби

44. Усунення складів із двома верхів’ями звучності наприкінці слова

45. Просунення вперед і знеогублення и2

46. Розповсюдження звука і на місці ’ú

47. М’якість с’ та її статус

48. Нові приголосні звуки g, дз та f розповсюдження звука дж

49. Друге ствердіння r’; дисиміляційні зміни r

50. Зсуви в чергуваннях приголосних

51. Новий о < е після зубних

52. Зсуви та допасовання в дистрибуції у

53. Усічення та стягнення

54. Діалектна асимілятивна лабіалізація неогублених голосних

55. Зміни в палаталізації приголосних та посилення скупчень приголосних

56. Дрібніші та діалектні процеси в системі консонантизму

57. Перехід (IV) від середньоукраїнської до пізньосередньоукраїнської та новітньої доби

58. Усунення складів із двома верхів’ями звучності в середині слова

59. Зсуви в чергуванні о, е : і

60. Пересуви в чергуваннях приголосних (частина 2)

61. Розмаїті дрібні зміни в системі консонантизму

62. Замість підсумків

Іменний покажчик

Покажчик українських слів

Предметний покажчик


Книжка є на «Чтиві»: chtyvo.org.ua/authors/Sheveliov_Yurii/Istorychna_fonolohiia_ukrainskoi_movy.

Ось прямий лінк на файл: Istorychna_fonolohiia_ukrainskoi_movy.djvu (~23 МБ).


Я сам цю книжку не читав, і не знаю, чи вже й прочитаю, але най буде тут про неї інформація для пам’яті.
 
Tags: література, мовознавство, українська мова, фонологія, читання, шевельов юрій
Subscribe
Buy for 100 tokens
Buy promo for minimal price.
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 2 comments